hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Szerkesztőség
Tartalommal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, esetlegesen közlésre szánt anyagait, ötleteit, kérem juttassa el hozzám!

Levél küldése

Hirdetések feladása

Megjelentetésre szánt anyagok beküldése
 
 • Fajtaválasztás, talajművelés
 • Fajtaválasztás, talajművelés
 • : Az olajnövények hasznosítása

  Az olajnövények hasznosítása

    2004.07.12. 20:57


  A növényi eredetű olajok és zsírok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlenek. Szerepük elsődlegesen energiaszolgáltatás, de fontosak a zsírban oldódó vitaminok (A, D, E és K) biztosítása tekintetében is. A hasznosított növényi olajok mennyisége évről évre nő, s egyes statisztikai adatok szerint ma a világon körülbelül négyszer annyi növényi eredetű olajat/zsiradékot fogyasztanak el, mint állatit. A prognózisok szerint ez az arány a jövőben még inkább a növényi eredetű zsiradékok növekedésének irányában fog eltolódni. A hazai fogyasztói szokások inkább az állati eredetű zsiradékokat helyezik előtérbe, azonban az újabban tapasztalható felvilágosító munkák eredményeként már e téren is tapasztalható kedvező fordulat az egészségesebb táplálkozás biztosítása végett. A növényi és állati eredetű zsiradékok túlzott fogyasztása ugyanis elhízáshoz vezet, ami párosulva egyéb betegségekkel (cukorbaj, magas vérnyomás) összességében a rizikófaktorok növekedéshez vezet, csökkentve ezáltal a lakosság életben maradásának esélyeit.
  Az sem mindegy, hogy milyen összetételű zsírsavat tartalmazó zsiradékot fogyasztunk. E téren ismertek a telített és telítetlen zsírsavak. Az előbbiek jellemzői, hogy viszonylag stabilak. Főként a haszonállatainkból készült termékek tartalmaznak ilyen összetételű zsiradékot. A túlzott mértékű telített zsírsavösszetételű (palmitinsav, sztearinsav) táplálékok fogyasztásának hatására növekedhet a vér koleszterin-szintje, fokozódhat a vérerek rugalmatlansága. A növényi eredetű zsiradékok - az olajok, főleg többszörösen telítetlen zsírsavakat (linolsav, linolénsav) tartalmaznak, jellemző rájuk az alacsony olvadáspont, a gyors lebomlás, az oxidálódás. Az emberi szervezet képtelen ezeket előállítani, így ezeket esszenciális zsírsavaknak is nevezzük. Ilyenek például a linolsav és az alfa-linolénsav. Nagyobb mértékű fogyasztásuk következtében csökkenhet a vér koleszterin-szintje. Egyes humán-élettani vizsgálatok alapján a napi energiaszükséglet maximum 30%-át célszerű különféle eredetű zsiradékokkal a szervezetbe juttatni, azon belül azonban a telített zsírsavak mennyisége legfeljebb 10% legyen, az egyszeresen telítetlen zsírsavaké 12-14%, a többszörösen telítetleneké 5-8% között változzon. A növényi olajok zsírsavösszetétele fajonként, de azon belül a hasznosítási irányoknak megfelelően fajtánként is nagyon változhat. A legfontosabb hazai olajat adó növényfajok zsírsavösszetételét az 1. táblázatban mutatjuk be. Az egyszeresen telítetlen zsírsavak (pl. olajsav) mennyisége a nálunk is forgalmazott olivaolajokban a legnagyobb, megközelíti a 80%-ot, a telített zsírsavak mennyisége e terméknél 10-14% között változik. A növényfajok olajsavalkotóiról bővebb adatokat a 2. táblázat tartalmaz.

  1. táblázat
  A különbözõ növényfajokból származó olajok telített és telítetlen zsírsavösszetétele
  Megnevezés Telített zsírsavak
  mennyisége%
  Egyszeresen telítetlen zsírsavak
  mennyisége%
  Többszörösen telítetlen zsírsavak
  mennyisége%
  Napraforgó 11 20 69
  Repce 6 58 36
  Szója 16 23 61
  Mák 13 14 73
  2. táblázat
  A különbözõ növényfajokból származó olajok zsírsavainak %-os összetétele
  Megnevezés

  Átlagos zsírsavösszetételû napraforgó Nagy olajsav-tartalmú napraforgó Nagy erukasav-tartalmú
  repcék
  Dupla-nullás
  repcék
  Szója

  Palmitinsav (16:0) 6 5 3 6 9
  Sztearinsav (18:0) 4 4 2 2 4
  Olajsav (18:1) 20 82 10 54 27
  Linolsav (18:2) 68 6 12 25 50
  Linolénsav (18:3)     11 11 7
  Erukasav (22:1)     53 0  
  Egyéb zsírsavak 2 3 2 2 3
  Az olivaolajok 70% egyszeresen telítetlen, 16% többszörösen telítetlen és mintegy 14% telített zsírsavat tartalmaznak. A földimogyoróból nyert olaj zsírsavösszetele hasonló sorrendben 48-34-18%; a pálmaolajé 39-10-51%; a kukoricaolajé 25-62-13%; a gyapoté 19-54-27%; a sáfrányos szeklicéé 13-79-8%; a kókuszdióé 6-2-92%. A len 38-40% olajtartalmú magja magas linol- és linolénsavtartalmú.

  A táblázatok, valamint a felsorolt növényfajok adatai alapján a kívánt zsírsavösszetételű tápanyagot - az egyoldalú táplálkozás elkerülése érdekében is - csak a különböző növényi és állati eredetű tápanyagok harmonikus arányával lehet megfelelő szinten biztosítani.

  Az emberiség létszámának folyamatos növekedése a mezőgazdasági eredetű termékek előállítását és feldolgozottsági szintjének folyamatos növelését követeli meg. Emiatt a növényi olajat szolgáltató növények vetésterülete és a kész olajak világkereskedelme - ha évjáratonként eltérő mértékben is, de folytonos növekedést mutat.

  Minden kontinensnek megvan a maga olajat adó növénye, ugyanis az eltérő klimatikus viszonyok más és más növénykultúrák termeszthetőségét teszik lehetővé. A világon a legtöbb növényi olajat szójából (20,8 millió t) állítják elő, melyet sorrendben a pálmaolaj, a repce (17,2 millió t) és napraforgóolaj (11,7 millió t) követ. Kisebb, de egyes kontinenseken nem elhanyagolható a földimogyoróból, a gyapotmagból, a kókuszpálma terméséből, az olivabogyóból, valamint a ricinusból és lenből (0,5 millió t) készült olajak mennyisége. A len világtermelési adataiból kitűnik, hogy a legnagyobb vetésterülete Kanadában van, ezt követi India. Távlatilag a legnagyobb arányú növekedést az étkezési célra kiválóan használható pálmaolaj/zsír termelésének bővülésében látják egyes prognózisok. Az EU jelenlegi határain belül a legfontosabb olajnövény a szója, részaránya eléri a 60%-ot. A repcetermesztés részesedése 21%, a napraforgóé 19%. Repceolaj kivételével az EU a növényi olajok belső forgalmát illetően nem önellátó.

  Az egyes növényfajok biológiai alapjai tekintetében is nagyon nagy arányú fajtaváltás tanúi lehetünk. A célirányos és céltudatos fajtahasználat szükségességét támasztja alá az államilag elismert fajták, illetve hibridek fajonkénti nagy száma is. Ezek használat szerinti csoportosítását, valamint a minősített fajták számát a 3. táblázat ismerteti.

  3. táblázat
  Az olajos növények államilag elismert fajtáinak/hibridjeinek csoportosítása és száma (Forrás: Nemzeti fajtajegyzék, 2003)
  Növényfaj Fajtacsoport Fajták/hibridek száma
  Õszi káposztarepce összes: 72  
  nagy erukasav-tartalmú szabadelvirágzású korai érésû 2
    kompozit hibrid 1
  kis erukasav-tartalmú korai érésû fajták 6
    korai érésû hibridek 1
    takarmány 1
    középérésû fajták 46
    középérésû hibridek 12
    kompozit hibrid 2
    vetõmag exportra 1
  Tavaszi káposztarepce összes: 4  
  nagy erukasav-tartalmú olajipari célú hasznosításra 4
  Õszi réparepce   2
  Napraforgó összes: 116  
  magas olajtartalmú szabadelvirágzású 1
    igen korai érésû hibrid 12
    korai érésû hibrid 69
    középérésû hibrid 25
    magas olajsavtartalmú 1
  étkezési hibrid 5
    szabadelvirágzású 2
    vetõmag exportra 1
  Szója összes: 42  
    igen korai érésû 1
    korai érésû 13
    középérésû 23
    késõi érésû 5
  Len olajlen 9
  Földimogyoró 1
  Mák 13
  Sáfrányos szeklice 3
  Fehér mustár 7
  Szareptai mustár 2
  Ricinus 1
  Olajtök 7
    Mindösszesen: 279
  A nemesítés újabb biotechnológiai módszerei - pl. a génmanipuláció - e növényfajok között is újabb fajták/hibridek megjelenését vetítik előre. A szója fajták között az USA-ban már több, mint 2 millió ha-on történik gyomirtószer-rezisztens fajták termesztése, az elismert napraforgó hibridek között módosított növényeket már nálunk is minősítettek.

  A repcefélék közül a hazai olajipar szempontjából a káposztarepce és a réparepce a legfontosabb. A káposztarepce nagyobb területen díszlik, őszi és tavaszi változatai ismeretesek. Nálunk elsősorban az őszieket termesztik, a tavasziaknak csak a téliek pótlásában, esetleg zöldtrágyanövényként van jelentőségük. A tavaszi vetésű repcék termése bizonytalanabb, bár korai vetéssel 1,5-1,8 t/ha-os termésszint azért elérhető velük. A magas erukasavtartalmú repcék csak energetikai, vagy zöldtrágyázási célra használhatók. A repcetermesztés statisztikai mutatói szerint e növényt a XIX. század 70-es éveiben 400-550 ezer ha-on termesztették, ami az összes szántóterületből 4,0-5,5%-os részarányát jelentette. A termőterület 1993-ra esett vissza a legjobban - ekkor csak 22 ezer ha volt. Az elmúlt évek közül az 1998/1999-es gazdálkodási ciklusban a vetésterület már 182 ezer hektárra növekedett, elérve a kívánatosnak tartott 4%-os szintet. Az utóbbi években 110-158 ezer ha között változott a repcével bevetett terület, azonban a jelentős mértékű téli kipusztulások következtében a betakarított terület már jóval kisebb lett. A régiónkénti adatok alapján a repce termesztése elsősorban a csapadékosabb Nyugat-Dunántúlon a legnagyobb, termesztése azonban a dél-alföldi megyékben is egyre terjed.

  Az újabban köztermesztésbe kerülő repce hibridek nagyüzemi szinten akár 5 t/ha-os magtermésre is képesek, s ha figyelembe vesszük, hogy a fajták, illetve hibridek olajtartalma 40% körüli, akkor megfelelő agrotechnikával és kedvező ökológiai körülmények között 1500-2000 l/ha-os olajtermés is elérhető. Az évenkénti átlagos terméshozamok ettől a szinttől még jócskán elmaradnak, hiszen a maghozam 1,00 és 2,06 t/ha között változott az elmúlt időszakban.

  A napraforgó vetésterülete 1999-ben volt a legtöbb, amikoris elérte az 521 ezer ha-t. Azt megelőzően, de azt követően is évenként meglehetősen nagy területingadozással vetették. Az utóbbi 40 év adatai közül a legkisebb vetésterületen (77,7 ezer ha) 1968-ban díszlett, míg az 1999-es legnagyobb vetésterület után 2000-ben csak 298 ezer, 2001-ben 338 ezer hektáron termesztették. A kaszattermések ingadozása az egyes évjáratoknak megfelelően meglehetősen széles határok közötti - 0,82 t/ha (1965) és 2,06 t/ha (1983). A hibridek fajtakísérleti kaszattermései az országos átlagértékeknél jóval nagyobb értékeket mutatnak (3,2-3,7 t/ha), ami egyúttal azt is jelzi, hogy a termesztéstechnológiai ajánlásokból a gyakorló gazdáknak van még mit betartani. A napraforgó hibridek átlagos olajtartalma 48-55%, fehérjetartalma 16-18% között változik. Az olajat adó hibridek héjtartalma 25-30%, szemben az étkezési napraforgókéval, ahol ez az érték elérheti akár az 50%-ot is.

  Hazánkban a szóját olajnyerésre ma csak legfeljebb igen kis mértékben termesztik. Vetésterülete 15-66 000 ha között változott az utóbbi 15 évben. Nálunk inkább fehérjenövényként ismert, hiszen fehérjetartalma 40% körüli, míg a magjából előállítható olajmennyiség csak 20% - átlagosan. Országos termésmennyisége 2 tonna körül változott az elmúlt közel 20 év alatt, ami alapján a belőle előállítható olajmennyiség hektáronként legfeljebb 400 l lehet. Ezek az átlagértékek azonban nagyfokú területi és fajtánkénti szóródás következtében alakultak így ki. A fajták maghozamát a tenyészidejük hossza is nagymértékben befolyásolja azonos termesztési körülmények között ugyanis a legkorábban és legkésőbben érő fajták között akár 100%-os termésbeli eltérés lehet. A szója vízigényes növény, s optimális vízellátás mellett a kései fajták 3,5-4,0 t/ha-os magtermésre is képesek. Öntözéses termesztés esetén a fajták magtermésének növekedése mellett minden esetben a fehérjetartalom csökkenését mutattuk ki az olajtartalom minimális mértékű csökkenése mellett.

  Az olajtöktermesztés hazai területe 2-3 000 ha, a hektáronként elérhető magtermés mennyisége 300-400 kg. A rendkívül kézi munkaerőigényes betakarítása miatt nagyobbrészt kisebb egységekben termesztik. A magvak olajtartalma 28-50%, az olajat leginkább a hideg sajtolást követően közvetlen étkezési célra használják fel.

  Az étkezési mákot termő terület nagysága az utóbbi években 2-3 000 ha között változott. A nagyobbrészt őszi vetésű fajták magtermése 560-620 kg között mozgott. A mustár vetésterülete 11-23 ezer ha volt 1996 és 1998 között, magtermése 810-900 kg/ha között ingadozott. Ugyanebben az időszakban 3-4 ezer ha-on folyt olajretek termesztés, aminek maghozama 620-730 kg/ha szintet ért el.

  Az elsődlegesen olajat termő növényeken túlmenően más szántóföldi kultúrákból is lehet étkezési célra olajat nyerni. Ilyen pl. a kukorica is, melynek csírája 30-35% olajat tartalmaz.

  A 3. táblázat adataiból az is nyilvánvaló válhat, hogy a hasznosítási irányoknak megfelelő fajtaszortiment termesztési feltételrendszereinél a fajták és hibridek egyéb értékmérő tulajdonságait is érdemes figyelembe venni. A fajtarendszertan emiatt is külön-külön csoportosítja az egyes növényfajok fajtáit pl. az érésidő szerint is. A tenyészidő hossza ugyanis meghatározza a vethetőséget (a rövidebb tenyészidejű fajtákat inkább az ország északibb, vagy csapadékosabb tájegységein érdemes vetni), vagy esetleg a másodtermesztés lehetőségét is. Egyben arra is utal, hogy a különböző tenyészidejű fajták betakaríthatóságát a hosszabb távú növénytermesztési tervek figyelembe vétele mellett lehessen tervezni és megvalósítani. A tenyészidő hossza szoros összefüggésben van ugyanakkor a termések mennyiségével, a hosszabb tenyészidejű fajták általánosságban véve nagyobb hektáronkénti hozamokra képesek. A tenyészidőigény egyúttal befolyásolja a vetendő csíraszámot, ami kihat a vetéskori tőtávolság meghatározására.

  Az OMMI által az utóbbi években rendszeresen kiadásra kerülő „Leíró fajtajegyzék”-ek az egyes növényfajok államilag elismert fajtáinak különböző tájegységekben történő teljesítményvizsgálati eredményeit tartalmazzák. Ezek a kiadványok a fajonkénti specifikációnak megfelelően részletesen ismertetik a fajták/hibridek legfontosabb agronómiai tulajdonságait is. Ilyenek például a napraforgónál a kísérleti helyenként mért kaszattermések, az olaj- és fehérjetartalom, az olaj- és fehérjetermés, az ezerkaszattömeg, a tenyészidőhosszúság, a dőlt- és kidőlt tövek aránya, a növénymagasság, valamint a legfontosabb kórokozókkal szembeni érzékenységvizsgálati eredmények, bonitálási értékek (pl. Diaporthe helianthi, Sclerotinia sclerotiorum, Plasmopara halstedii). A repcefüzetek a legfontosabb termésadatok (mag-, olaj-) mellett ismertetik a fajták kezdeti fejlődésének erősségével és a téli kipusztulással összefüggő bonitálási adatokat, a növénymagasságra, az állóképességre és a pergési hajlamra vonatkozó értékeket. A fajták jellemzői közül ismertetésre kerülnek az erukasav- és glükozinolát-tartalommal összefüggő vizsgálati adatsorok, illetve a fehérjetartalom és -termés mennyiségek.

  Dr. Kajdi Ferenc egyetemi docens

  Győri Tibor tudományos munkatárs

  Gráczol Eszter laborvezető

  Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár

   
  Szántóföldi növénytermesztés
   
  Állattenyésztés
   
  Ügyintéző
   
  Látogatási statisztika
  Indulás: 2004-03-09
   

  Hová bújnak a virágmanók, ha elered az õszi esõ? Nem találjátok ki? Nyuszi mama majd elárulja! Gyertek a Mesetárba!    *****    Nálam nincsenek AKCIÓK, minden elemzés BECSÜLET KASSZÁS, az oktatás pedig INGYENES! Keress oldalamon!    *****    Bavaria 42 2018ban is várunk szeretettel mindenkit egy felejthetetlen tengeri vitorlás túrára! Vitorlás tudás nem szükséges!! Bavaria 42    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - HA ELSÕKÉZBÕL SZERETNÉL INFORMÁLÓDNI, AKKOR ITT A HELYED - LEGFRISEBB HÍREK, KÉPEK, CIKKEK!    *****    Karácsonyra szép AJÁNDÉK egy Személyre szóló asztrológiai elemzés! Kinyomtatva és bekötve örök emlék marad!    *****    ***MUNKALEHETÕSÉG!*** Új cég, új lehetõség, ingyenes regisztráció! Ugye tudod, mit jelent elsõk között lenni...?!    *****    A legfrissebb videojátékokról olvashatsz híreket! Elemezzük a Call of Duty sorozat legújabb részét World War II    *****    A RENDKÍVÜLI horoszkóp akciók Karácsonyig tartanak,most rendelj saját illetve szeretteid részére elemzéseket. Kattints    *****    Blog, Videojátékok, Szórakozás, Technika! Call of Duty: WWII és sok más!    *****    Légy te is egy Új Márka Elsõ tagjai között ahol Azonnali 28%haszonhoz juthatsz!Részletek:huncalifeandme@gmail.com    *****    Nyerj akár 1 millió forint értékû bitcoint. A játék ingyenes.    *****    Tudtátok, hogy a Csiga-biga gyerekdalban eredetileg szó sincs tûzrõl?    *****    LEGYÉL FARMASI TANÁCSADÓ VAGY VEZETÕ! OTTHONI MUNKA, MAGAS KERESETI LEHETÕSÉGGEL! HA MOST CSATLAKOZOL, MÉG NYERHETSZ IS!    *****    Mi mennyi 2018 - Árak, változások 2018 - minimálbér, családi pótlék, adókedvezmények 2018    *****    Légy te is a Farmasi csapaom tagja!!!    *****    Születési,baba,hold horoszkóp,elõrejelzés,párkapcsolati elemzés,fogamzási képlet! Ingyenes tanácsadás!Várlak!Kattints!    *****    A Dynasty és a TVD 8.évadából megismert színésznõ, Nathalie Kelley elsõ hazai rajongói lapja. KATT! KATT! KATT!    *****    WISE-VOGUE | SZISSZ ÉS KLAU BEAUTY-FASHION BLOGJA TERMÉKTESZTEKKEL, TIPPEKKEL, ÖTLETEKKEL A MINDENNAPOKRA // WISE-VOGUE    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Karácsonyra AJÁNDÉKOZZ szeretteidnek, barátaidnak SZEMÉLYRE SZÓLÓ HOROSZKÓP ELEMZÉST 3 ÉVES ELÕREJELZÉSSEL!