hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Szerkesztőség
Tartalommal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, esetlegesen közlésre szánt anyagait, ötleteit, kérem juttassa el hozzám!

Levél küldése

Hirdetések feladása

Megjelentetésre szánt anyagok beküldése
 
Támogatásokkal kapcsolatos kérdések és válaszok

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK


forrás. MVH

I. Húsmarha támogatás
1. Mikor kapnak levelet a támogatás odaítélésérõl?
2. Hol olvasható a jogosult vágóhidak listája?
3. Mikor lesz kifizetés?
4. ENAR egyeztetést hogyan kell bonyolítani?

II. Területalapú támogatások
5. Földet vásárolt a termelõ esetében mi a teendõ, hogy jövõre támogatást kaphasson rá.
6. Mikor és hogyan történik meg a területalapú támogatások kifizetése?
7. Nem kaptak értesítést, hogy elfogadták-e a kérelmüket. Mennyi lesz a konkrét támogatási összeg?

III. Extenzív halastavak fenntartása célprogram
8. Szükséges MePAR blokktérképet igényelni Extenzív halastavak fenntartása célprogram szerinti támogatás igénylésénél?
9. A blokktérképen nincsenek lehatárolva a tavak, hogyan kell akkor rájuk hivatkozni a területi adatok betétlapon?
10. Hol tüntessem fel a támogatás alapját képezõ halastó nagyságát?
11. Ha a nádas terület közvetlen kapcsolódik a halastóhoz, arra külön földhasználati nyilvántartó lapot kell kikérnem még akkor is, ha a halastóra is igénybe veszek támogatást?
12. Extenzív halastavak fenntartása célprogramba csak legalább 1 hektár területû tavakkal tudok belépni?
13. Hogyan tudom feltüntetni a halállományt a gazdaság állatállománya között?
14. A támogatási kérelemhez csatolni kell madárriasztási tervet?
15. Bár vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezem a halastóra vonatkozóan, a tulajdoni lapomon még nem halastóként van nyilvántartva a terület. Problémát jelent ez a támogatás szempontjából?
16. Az extenzív halastavak fenntartása célprogramnál 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot kell csatolnia a kérelmezõnek. Földhasználati lap elfogadható-e?

IV. ÉTT területek
17. A kialakítani kívánt ugar fekete vagy zöld ugar is lehet?
18. ÉTT terület bevihetõ- e a füves élõhelyek kezelése célprogramba?

V. Helyes Gazdálkodási Gyakorlat:
19. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlatot csak a célprogramba bevitt területen kell alkalmaznom?
20. Másodvetésben elfogadható pillangós a kötelezõ vetésforgó részeként?
21. Állatállomány átszámítása hogyan történik állategységre?
22. Ismerjük az állategység megfogalmazásának tervezetét, de nem értjük, hogy mit jelent ebben a vegyes korcsoport megfogalmazás. (Pl. Juhállomány éves szinten jelentõs létszámváltozáson megy át. Bárányok Húsvét idején eladásra kerülnek.)

VI. NAKP részvétel:
24. NAKP részvétel esetén a 2002 évi szerzõdésszámot is meg kell adni?
25. NAKP részvétel szerinti többletpontot a területhez/ állatállományhoz vagy a gazdálkodó személyéhez kapcsolódik?

VII. Állatalapú támogatások:
26. Magas genetikai értéket képviselõ lovak célprogram esetén a gazdaságban lévõ összes kancára vonatkozóan meg kell adni azok lóútlevélszámát?
27. Állatállományom öt év távlatában nagy mértékben változhat a piaci viszonyoknak megfelelõen. Ennek ellenére bevihetem a jelenlegi teljes állatállományomat a célprogramba?

VIII. Gyepgazdálkodási célprogramok
28. A gyepgazdálkodási célprogramoknál ki adhat be támogatási kérelmet?
29. A jogosultsági feltételként megjelölt 0,2 állategység/hektár minimális állatállományt a gazdálkodónak az összes gyepterületre vonatkozóan kell teljesítenie?
30. Gyepgazdálkodási célprogram esetében a fõlapon a gazdálkodó az összes állatállományát feltüntesse vagy csak a gyepgazdálkodási célprogramba bevont állatok létszámát?
31. A gyepgazdálkodási célprogramoknál a pályázó milyen igazolással rendelkezzen az állatokról?

IX. Szántóföldi célprogramok
32. Integrált szántóföldi célprogramnál minden évben lesz-e lehetõség a területekkel való parcellaszintû elszámolásra? Mármint, hogy hol mit termel az illetõ.
X. Ültetvény célprogramok

33. Integrált ültetvény célprogramnál a támogatásra jogosult fajok közé be fog kerülni a bodza?
34. Ha 2005 évben fordul termõre az ültetvényem, az ültetvény alapján jogosulttá válok- e támogatás igénybevételére?

XI. Kötelezettségvállalás
35. Hány évre szól a támogatási kérelemben tett kötelezettségvállalásom?
36. Egy éven belül is be kell-e tartani a kikötött vetésváltási arányokat vagy csak a teljes támogatási idõszak alatt kell eljutni a teljesítéshez?
37. Van-e lehetõség arra, hogy vállalkozóként kölcsön vagy bérbeadjam saját állatállományom egy részét a saját kft-mnek annak érdekében, hogy indulhasson a kft. is az AGK-ban?
38. Megtehetem azt, hogy egy évben nem igénylem a támogatási összeget, csak a következõ évben, és így a hozzá kapcsolódó elõírásokat sem teljesítem?

XII. Földhasználati bérleti szerzõdés
39. A 2004-2005. gazdálkodási év 2004. szeptemberében kezdõdött. A támogatásba bevinni kívánt területre vonatkozóan érvényes haszonbérleti szerzõdéssel 2004. szeptemberében még nem rendelkeztem. Ennek ellenére benyújthatom a területre támogatási kérelmemet?
40. Olyan haszonbérleti szerzõdés is megfelel, amely nem a teljes támogatási idõszakra szól?
41. Csatolni kell a bérleti szerzõdést a támogatási kérelemhez?

XIII. Egyéb
42. A célprogramoknál meghatározott minimális területnagyságok egy parcellára vonatkoznak?
43. Tanyás gazdálkodás célprogram esetében szigorúan a tulajdoni lapon szereplõ tanya és az ahhoz tartozó földterületet viheti be a kérelmezõ a célprogramba vagy a tanyás ingatlantól távolabb fekvõ földterületét is beviheti a termelõ a célprogramba?
44. A tanyán gazdálkodónak pl. 150 ha földterülete van. Megteheti, hogy ebbõl csak 20 ha-t visz be a tanyás gazdálkodás célprogramba?
45. KAT támogatás alatt lehet vetõmagot is termeszteni?
46. Mit jelent a párhuzamos gazdálkodás tiltása az ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogramnál?
47. Hova kell benyújtania a kérelmezõnek a támogatási kérelmét?
48. Néhány programnál kifejezetten elõírás, hogy talajvizsgálat megléte szükséges. Mikor kell ezt a kérelmezõnek felmutatni
49. Jelzáloggal terhelt földterülettel lehet-e támogatási kérelmet benyújtani?
50. Ha egy gazdálkodó idén belép integrált szántóföldi növénytermesztés célprogramba, akkor jövõre átléphet-e ugyanarra a parcellára vonatkozóan a szántóföld fajgazdag gyeppé alakítása (gyeptelepítés) célprogramba?
51. A növényvédelmi elõrejelzés azt jelenti, hogy mûszert kell beszereznie a kérelmezõnek erre a célra?
52. Beadhat-e egy kérelmezõ egy támogatási évben AKG támogatásra két támogatási kérelmet?
53. A kérelmezõnek ültetvény és szántója is van, de csak az ültetvényt kívánja bevinni célprogramba. Akkor is be kell tartania a HGGY-t a szántó 100 %-ára?

XIV. Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és –higiéniai elõírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás
54. Hogyan kell értelmezni a tartási hely fogalmat?
55. Mit kell tenniük azoknak az állattartóknak, akik nem rendelkeznek mûködési engedéllyel?

XV. Külpiaci támogatások.
56. Kn-kódot hol találja meg?
57. Mennyi biztosítékot kell fizetnie, és hogyan?
58. Mikor kapja vissza a kaució összegét?

XVI. Intervenciós gabonatárolás és felvásárlás
59. Hol jelentkezhet új raktárkapacitással?
60. Mikor kapja meg a határozatot?
61. Hol jelent meg a minõsített raktárak listája?
62. Intervenciós raktárosi képesítést hol lehet szerezni?
63. Mikorra várható legkorábban kifizetés, ha november 1-vel azonnal megteszi felajánlását?

XVII. Nemzeti támogatások
64. Beadhatja-e még pályázatát?
65. Mikor kap igazolást?
66. Miért utasítottuk el, mi a teendõ ezután?

I. Húsmarha támogatás

1. Mikor kapnak levelet a támogatás odaítélésérõl?
A 87/2004. (V.15.) FVM rendelet 18 § (3) bekezdése értelmében a jogosult állatokról és a jogosult támogatási összeg 80%-ról szóló határozatot az egyes támogatási idõszakokat követõ 30 napon belül kell megküldeni a termelõnek. Ezt a határidõt az 57. évi IV. törvény 15§ (5) bekezdése alapján az elnök újabb 30 nappal meghosszabbíthatja.
Vissza

2. Hol olvasható a jogosult vágóhidak listája?
Az OMMI engedélyes minõsítõ hellyel rendelkezõ vágóhidak listája a www.mvh.gov.hu oldalon az EU-támogatások menüpont Közvetlen Támogatások almenüjében a Húsmarhatartás támogatás alatt található.
Vissza

3. Mikor lesz kifizetés?
A támogatási összeg kifizetése a 87/2004 (V.15.) FVM rendelet 13§ (2) bekezdése alapján történik.
Vissza

4. ENAR egyeztetést hogyan kell bonyolítani?
Bármilyen az ENAR-ral kapcsolatos információt (a tenyészet adatai, állomány, egyed adatok stb.) az ENAR ügyfélszolgálattól lehet beszerezni. Cím: OMMI 1024 Budapest Keleti Károly u.24. tel: 06-1-336-9000. Az ENAR-ral kapcsolatos teendõket (tartóváltás, adatmódosítás, marhalevél megküldése, útlevél megkérése stb) az ENAR felelõs állatorvos látja el, a termelõnek vele kell a kapcsolatot felvenni.
Vissza

II. Területalapú támogatások

5. Földet vásárolt a termelõ esetében mi a teendõ, hogy jövõre támogatást kaphasson rá.
Támogatásra az a termelõ jogosult, aki a termõföldet hasznosítja, és a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésével összefüggésben felmerülõ költségeket, ill. kockázatot viseli. A termelõnek a támogatás elnyeréséhez támogatási kérelmet kell benyújtani az MVH területileg illetékes kirendeltségéhez, amit egy ügyfél-regisztrációs eljárás elõz meg. Ügyfél-regisztrációs számot a 141/2003. (IX. 9.) Kormány rendelet szerint kell igényelni. A regisztrált termelõnek a támogatási kérelmét, a támogatási feltételeket részletezõ jogszabályok és az MVH által kiadott közlemény szerint kell majd benyújtani.
Vissza

6. Mikor és hogyan történik meg a területalapú támogatások kifizetése?
A területalapú támogatások kifizetése jogszabály alapján 2004. október 16-tól 2005. április 30-ig történik. A kifizetés csak az összes kérelmen elvégzett valamennyi ellenõrzés után kezdhetõ meg.
Vissza

7. Nem kaptak értesítést, hogy elfogadták-e a kérelmüket. Mennyi lesz a konkrét támogatási összeg?
A kérelem elbírálásának eredményérõl és a konkrét támogatási összegrõl a termelõk határozatban értesülnek. Hektáronkénti támogatási összeg:
• Egységes területalapú támogatás: 17 993 Ft/ha
• Rizstermesztés támogatása: 59 000 Ft/ha
• Virginia dohány termesztésének támogatása: 740 000 Ft/ha
• Burley dohány termesztésének támogatása: 580 000 Ft/ha
• Egyes szántóföldi növények támogatása: 11 000 Ft/ha
A támogatási összeg nagyságát az ellenõrzések során megállapított levonások ill. szankciók, továbbá az egyes borítékokhoz tartozó bázisterület túllépésébõl adódó arányos visszaosztás is befolyásolja. Tehát amennyiben az ellenõrzések során megállapított területek összege meghaladja az egyes borítékokhoz tartozó bázisterületet, az adott támogatási évben a hektáronkénti támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.
Vissza

III. Extenzív halastavak fenntartása célprogram

8. Szükséges MePAR blokktérképet igényelni Extenzív halastavak fenntartása célprogram szerinti támogatás igénylésénél?
Igen, hasonlóan a többi hektár alapon fizetett támogatáshoz.
Vissza

9. A blokktérképen nincsenek lehatárolva a tavak, hogyan kell akkor rájuk hivatkozni a területi adatok betétlapon?
Kérjük, egyenként rajzolja körül a halastavak területét. Azokat egyenként számozza be, a kezdõ sorszám 1 legyen. Miután végzett, térhet át a területi adatok betétlap kitöltésére, ahol ezek alapján egy halastó egy parcellának minõsül.
Vissza

10. Hol tüntessem fel a támogatás alapját képezõ halastó nagyságát?
A támogatási kérelem betétlap Parcella adatai rovaton belül, a parcella területe mezõben kell feltüntetni a blokktérképen bejelölt halastó vízfelületét. Az itt feltüntetett vízfelület nagysága mely alapján támogatást igényel, ne haladja meg sem a vízjogi üzemeltetési engedélyen meghatározott bruttó vízfelület nagyságát (vízfelület üzemi vízszinten), sem a tulajdoni lapon feltüntetett halastó terület nagyságát.
Vissza

11. Ha a nádas terület közvetlen kapcsolódik a halastóhoz, arra külön földhasználati nyilvántartó lapot kell kikérnem még akkor is, ha a halastóra is igénybe veszek támogatást?
Javasoljuk, hogy a halastóhoz közvetlenül kapcsolódó nádas területre mely a vízjogi üzemeltetési engedélyben feltüntetett bruttó vízfelület részét képezi (vízzel borított) továbbá a tulajdoni lapon is szerepel, az extenzív halastavak fenntartása célprogram keretében nyújtsa be támogatási kérelmét. A további területre valóban ki kell kérni a területileg illetékes földhivatal által kiállított földhasználati nyilvántartó lapot. Az utóbbi területet nádgazdálkodási célprogramba lehet csak bevinni.
Pl. Ha vízjogi üzemeltetési engedély szerinti terület 100 ha, a tulajdoni lap szerinti 60 ha, akkor extenzív halastavak fenntartása célprogram keretében Ön 60 ha után jogosult támogatásra ha a fennmaradó 40 hektár a körzeti földhivatal nyilvántartása szerint nádas, akkor arra vonatkozóan nádas támogatást tud igénybe venni, ha csatolja a területre vonatkozó földhasználati nyilvántartó lapot.
Vissza

12. Extenzív halastavak fenntartása célprogramba csak legalább 1 hektár területû tavakkal tudok belépni?
Nem, kisebb tavakkal is, de a tavak összesített, nyílt vízfelületének el kell érnie az 1 ha-t, és a tavak területe egyenként érje el 0,3 hektárt. Pl. 4 kisebb, 0,3 hektáros tó bevitele alapján is jogosult lehet valaki támogatásra, amennyiben az összesített nyílt vízfelület eléri az 1 ha-t, valamint a további jogosultsági feltételeket (tulajdoni lap értelmében halastó, vízjogi üzemeltetési engedély értelmében használója) betartja.
Vissza

13. Hogyan tudom feltüntetni a halállományt a gazdaság állatállománya között?
Az egyéb állatok közt. Bár a cellák darabszámra vannak kialakítva, természetesen ebben az esetben, írják a sor mellé, hogy kg-ban stb. adták meg az értéket.
Vissza

14. A támogatási kérelemhez csatolni kell madárriasztási tervet?
Madárriasztási tervet nem kell csatolni a támogatási kérelemhez, az ugyanis nem jogosultsági kritérium. Programelõírásként szerepel, ennek értelmében ezt a feltételt a támogatás elnyerése esetén kell teljesíteni.
Vissza

15. Bár vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezem a halastóra vonatkozóan, a tulajdoni lapomon még nem halastóként van nyilvántartva a terület. Problémát jelent ez a támogatás szempontjából?
Igen, kérjük, mielõbb vezettessék át a tulajdoni lapon a használatot. Ha magához a támogatási kérelemhez csatolják a jelenlegi tulajdoni lapot, az illetékes földhivatal írja rá, hogy a használatra vonatkozóan átvezetést kezdeményeztek. A módosított tulajdoni lapot legkésõbb hiánypótlás keretében nyújthatják be.
Vissza

16. Az extenzív halastavak fenntartása célprogramnál 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot kell csatolnia a kérelmezõnek. Földhasználati lap elfogadható-e?
Nem fogadható el földhasználati lap. A jogszabály 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot ír elõ, úgyhogy csak ezt fogadhatjuk el. Plusz szükséges a területre vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedély csatolása is.
Vissza

IV. ÉTT területek

17. A kialakítani kívánt ugar fekete vagy zöld ugar is lehet?
Igen.
Vissza

18. ÉTT terület bevihetõ- e a füves élõhelyek kezelése célprogramba?
Igen, a gazdálkodó választhat, hogy a területet milyen célprogramba kívánja behozni: füves élõhelyek kezelése célprogramba, vagy másik alapszintû célprogramba, vagy esetleg az egyes ÉTT területeken igénybe vehetõ valamely gyepgazdálkodási célprogramba. A gazdálkodó ugyanarra a területre csak egyfajta támogatást vehet fel, ezért választania kell.
Pl. Õrség-Vendvidék ÉTT-én gazdálkodó személy 2004 évi támogatási kérelembenyújtásakor a következõ gyepgazdálkodási célprogramok közül választhat a támogatási rendelet értelmében.
- Területét Gyepgazdálkodás élõhely fejlesztési elõírásokkal célprogramba vagy
- Füves élõhelyek kezelése célprogramba hozza be vagy
- Ökológiai gyepazdálkodási célprogramba hozza be.
Vissza

V. Helyes Gazdálkodási Gyakorlat:

19. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlatot csak a célprogramba bevitt területen kell alkalmaznom?
Nem, a 151/2004. FVM rendelet 7§ c) pontja illetve 8§ d) pontja értelmében a teljes támogatási idõszak alatt, gazdaságának teljes területén köteles a gazdálkodó betartani a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” elõírásait. Ezért kérjük, alaposan tanulmányozzák át a megjelenõ 4/2004. FVM rendeletet módosító rendeletet!
Vissza

20. Másodvetésben elfogadható pillangós a kötelezõ vetésforgó részeként?
A 4/2004 FVM rendeletet MÓDOSÍTÓ rendelettervezet értelmében igen: „legalább 5 évente egyszer pillangós vagy zöldtakarmány növényt kell termeszteni a vetésváltásban, beleértve a másodvetést is”. Kérjük, figyeljék a rendelet megjelenését és alaposan tanulmányozzák át a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat elõírásait a támogatási kérelem benyújtása elõtt!
Vissza

21. Állatállomány átszámítása hogyan történik állategységre?
A 4/2004 FVM rendeletet módosító rendelettervezet értelmében, ill. az NVT vonatkozó melléklete értelmében a következõképpen alakul:
Vissza

Állategység (ÁE) számítási táblázat
Állatfajok megnevezése Mennyiség (db) Állategység (ÁE)
Kérõdzõk
szarvasmarha / bivaly
borjú 6 hónapos korig 1 0,4
6-24 hónapos korú növendék 1 0,6
24 hónaposnál idõsebb állat 1 1
juh (vegyes korcsoport) 1 0,15
kecske (vegyes korcsoport) 1 0,15
dámszarvas (vegyes korcsoport) 1 0,15
gímszarvas (vegyes korcsoport) 1 0,3
Sertésfélék
tenyészkoca malacok nélkül 1 0,5
malac 25 kg-ig 1 0,03
hízósertés 25-110 kg 1 0,2
kan 1 0,5
Lófélék
ló (vegyes korcsoport) 1 1
öszvér, szamár (vegyes korcsoport) 1 0,6
Baromfifélék
pecsenyetyúk és kakas, valamint gyöngytyúk és kakas (vegyes korcsoport), brojler 1 0,01
tojótyúk és kakas (vegyes korcsoport) 1 0,02
pulyka (vegyes korcsoport) 1 0,03
Víziszárnyasok
lúd (vegyes korcsoport) 1 0,03
kacsa (vegyes korcsoport) 1 0,02
Egyéb állatok
nyúl (vegyes korcsoport) 1 0,02

Az állategység a különbözõ állatfajok állományának együttes számbavételére alkalmas egyenérték. Az állategység, mint mérõszám a Nemzeti Vidékfejlesztési Terven belül az állatok létszámához kötött (állatállomány alapú) támogatások igénylésére és kifizetésére, valamint a gazdálkodók által szolgáltatott adatok egységes feldolgozására és ellenõrzésére szolgál.”
Vissza

22. Ismerjük az állategység megfogalmazásának tervezetét, de nem értjük, hogy mit jelent ebben a vegyes korcsoport megfogalmazás. (Pl. Juhállomány éves szinten jelentõs létszámváltozáson megy át. Bárányok Húsvét idején eladásra kerülnek.)
A támogatási kérelem fõlapon a gazdaság adatainál feltüntetett vegyes korcsoport azt jelenti, hogy a gazdaságban, a kérelem benyújtásának idõpontjában az adott állatfajból elõforduló összes állatot kell megadnia a kérelmezõnek. Az mindegy, hogy milyen korúak a gazdaságon belül ezek az állatok, itt csak azt kell tehát megadnia, hogy az adott állatfajból neki hány darab egyede van, függetlenül attól, hogy az állománya változik év közben vagy sem. A benyújtáskori állapot számít. Az õshonos és magas genetikai értéket képviselõ állatfajták I. és II: betétlapok kitöltésénél viszont azt az egyedszámot kell beírnia a kérelmezõnek a mennyiség rovatba, amely állatlétszám betartását õ vállalni tudja 5 éven keresztül. Amennyiben tehát változik év közben az állatlétszám, érdemes egy akkora létszámot megadnia, hogy inkább felül kalkuláljon, mint alá, vagyis a betétlapon feltüntetett állatlétszámon fölé emelkedhet az állatok száma, de alá nem, mert õ azt 5 évre vállalta, mint kötelezettséget.
Vissza


Vissza

VI. NAKP részvétel:

24. NAKP részvétel esetén a 2002 évi szerzõdésszámot is meg kell adni?
Nem, csak a 2003 évben megújított szerzõdés számát kell feltüntetni a fõlap megfelelõ mezõjében.
Vissza

25. NAKP részvétel szerinti többletpontot a területhez/ állatállományhoz vagy a gazdálkodó személyéhez kapcsolódik?
A gazdálkodó személyéhez. Amennyiben a gazdálkodó bizonyítani tudja jogutódlását, akkor megkaphatja az NAKP részvételhez kapcsolódó többletpontot
Vissza

VII. Állatalapú támogatások:

26. Magas genetikai értéket képviselõ lovak célprogram esetén a gazdaságban lévõ összes kancára vonatkozóan meg kell adni azok lóútlevélszámát?
Nem, csak azokra vonatkozóan, melyeket be kíván hozni a célprogramba. Ezt a fajtának megfelelõ tenyésztõegyesület tünteti fel az igazoláson, amit Önnek kiállít. Tehát a tenyésztõ egyesület az igazolásban feltünteti az Ön által tartott támogatásra jogosult állatok számát, továbbá azon lovak lóútlevélszámát, melyet az összes jogosult állat közül a célprogramba be kíván hozni.
Vissza

27. Állatállományom öt év távlatában nagy mértékben változhat a piaci viszonyoknak megfelelõen. Ennek ellenére bevihetem a jelenlegi teljes állatállományomat a célprogramba?
Igen, beviheti, de állattartási kötelezettsége a támogatási idõszakra szól. Az állatállomány folyamatos biztosítása végett célszerûbb akkora állatállományt behozni a programba, melyet öt éven keresztül fenn tud tartani
Vissza

VIII. Gyepgazdálkodási célprogramok

28. A gyepgazdálkodási célprogramoknál ki adhat be támogatási kérelmet?
Az a gazdálkodó adhat be kérelmet, aki rendelkezik a minimálisan szükséges területnagysággal és állatállománnyal, vagyis õ az állatok tulajdonosa vagy tartója (õ viseli a felmerülõ költségeket). Más gazdálkodótól nem hozhat át legeltetni állatokat, ha csak gyepterülettel rendelkezik, de nincs saját állata vagy van, de nem a legeltethetõ állatfajokból.
Vissza

29. A jogosultsági feltételként megjelölt 0,2 állategység/hektár minimális állatállományt a gazdálkodónak az összes gyepterületre vonatkozóan kell teljesítenie?
Igen, ehhez gazdasága összes állatállományára vonatkozó információt vesszük alapul. A fõlapon megadott állatállományra vonatkozó adat pillanatnyi állapotot tükröz, a jogosultság megállapítására szolgál. A gazdaság állatállomány változásának nyilvántartására a gazdálkodási napló vonatkozó része szolgál.
Vissza

30. Gyepgazdálkodási célprogram esetében a fõlapon a gazdálkodó az összes állatállományát feltüntesse vagy csak a gyepgazdálkodási célprogramba bevont állatok létszámát?
A fõlapon a kérelmezõnek a gazdaság összes állatállományát kell feltüntetnie, nem a célprogramba bevitt állatlétszámot. Ez alapján fogjuk számolni a gyepes célprogramhoz szükséges állategységet még akkor is, ha a gazdálkodónak van olyan állata, amelyet istállóban tart, nem legeltet a területen.
Vissza

31. A gyepgazdálkodási célprogramoknál a pályázó milyen igazolással rendelkezzen az állatokról?
A helyes gazdálkodási gyakorlat vonatkozó elõírásai az irányadóak. A gazdálkodási naplón belül az állományvezetési napló naprakész vezetése kötelezõ.
Vissza

IX. Szántóföldi célprogramok

32. Integrált szántóföldi célprogramnál minden évben lesz-e lehetõség a területekkel való parcellaszintû elszámolásra? Mármint, hogy hol mit termel az illetõ.
Igen a gazdálkodási napló erre szolgál. A dokumentumot az FVM teszi közzé, vezetésére a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat kötelez.
Vissza

X. Ültetvény célprogramok

33. Integrált ültetvény célprogramnál a támogatásra jogosult fajok közé be fog kerülni a bodza?
Az FVM AKG Fõosztályával ez egyeztetés alatt van, de ígéretet kaptunk rá, hogy be fog kerülni.
Vissza

34. Ha 2005 évben fordul termõre az ültetvényem, az ültetvény alapján jogosulttá válok- e támogatás igénybevételére?
2005 év során termõre forduló ültetvény alapján legkorábban a 2005 szeptemberétõl kezdõdõ támogatási idõszakra nyújthatja be támogatási kérelmét. A 2005 szeptemberétõl induló támogatási idõszakra elõreláthatólag 2005 márciusában kell támogatási kérelmét benyújtani.
Vissza

XI. Kötelezettségvállalás

35. Hány évre szól a támogatási kérelemben tett kötelezettségvállalásom?
Kötelezettségvállalása a támogatási idõszakra, tehát öt gazdálkodási évre szól. (A KAT támogatások esetében is!)
Vissza

36. Egy éven belül is be kell-e tartani a kikötött vetésváltási arányokat vagy csak a teljes támogatási idõszak alatt kell eljutni a teljesítéshez?
A vetésváltási arányok az 5 éves támogatási idõszakra vonatkoznak, nem feltétlen egy évre.
Vissza

37. Van-e lehetõség arra, hogy vállalkozóként kölcsön vagy bérbeadjam saját állatállományom egy részét a saját kft-mnek annak érdekében, hogy indulhasson a kft. is az AGK-ban?
Van.
Vissza

38. Megtehetem azt, hogy egy évben nem igénylem a támogatási összeget, csak a következõ évben, és így a hozzá kapcsolódó elõírásokat sem teljesítem?
Megteheti, hogy egy évben nem igényli kifizetési kérelemben az éves támogatást. De ennek ellenére a kimaradó évben is fennállnak kötelezettségei. Kötelezettségvállalását ugyanis öt évre tette.
Vissza

XII. Földhasználati bérleti szerzõdés

39. A 2004-2005. gazdálkodási év 2004. szeptemberében kezdõdött. A támogatásba bevinni kívánt területre vonatkozóan érvényes haszonbérleti szerzõdéssel 2004. szeptemberében még nem rendelkeztem. Ennek ellenére benyújthatom a területre támogatási kérelmemet?
Csak akkor, ha a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõpontig (2004. november 26-ig) meg tudja kötni a haszonbérleti szerzõdést. Tehát Ön a kérelem benyújtásának idõpontjában rendelkezzen 5 évre szóló, érvényes haszonbérleti szerzõdéssel, amelynek meglétét helyszínen ellenõrizzük. Annál késõbb kötött haszonbérleti alapján már csak a 2005. szeptemberével kezdõdõ támogatási idõszakra vonatkozóan nyújthatja be támogatási kérelmét. Ezt elõreláthatólag 2005. márciusában teheti meg.
Vissza

40. Olyan haszonbérleti szerzõdés is megfelel, amely nem a teljes támogatási idõszakra szól?
Igen, de ebben az esetben rendelkezzen a gazdálkodó a tulajdonos hozzájárulási nyilatkozatával arról, hogy a területre Ön agrár- környezetgazdálkodási kötelezettségvállalást tesz. A tulajdonos nyilatkozat szintén legkésõbb az Ön támogatási kérelme benyújtásának napján tegye. A nyilatkozat meglétét szintén a helyszínen ellenõrizzük.
Vissza

41. Csatolni kell a bérleti szerzõdést a támogatási kérelemhez?
Nem, annak meglétét a helyszínen ellenõrizzük.
Vissza

XIII. Egyéb

42. A célprogramoknál meghatározott minimális területnagyságok egy parcellára vonatkoznak?
Nem.
Vissza

43. Tanyás gazdálkodás célprogram esetében szigorúan a tulajdoni lapon szereplõ tanya és az ahhoz tartozó földterületet viheti be a kérelmezõ a célprogramba vagy a tanyás ingatlantól távolabb fekvõ földterületét is beviheti a termelõ a célprogramba?
A kikötés annyi, hogy legalább egy, a programba bevitt parcella a tanyához tartozzon, a többi parcella lehet messzebb is, tehát távolabb a tanyától. Ezt a blokktérképen fogjuk ellenõrizni. De csak a szántóterületeket támogatjuk e célprogram alatt.
Vissza

44. A tanyán gazdálkodónak pl. 150 ha földterülete van. Megteheti, hogy ebbõl csak 20 ha-t visz be a tanyás gazdálkodás célprogramba?
Max. 20 ha-t tud csak bevinni, mert ennyit lehet, ennyi a maximum. Ez jogosultsági feltételként került elõírásra a 150/2004. (X.12.) FVM rendelet 19. §-ban. A földterületnek szántóterületnek kell lennie.
Vissza

45. KAT támogatás alatt lehet vetõmagot is termeszteni?
Nem. A KAT területen csak takarmánytermesztés folytatható, illetve gyepterületként való hasznosítás lehetséges. Szántóföldi növények termesztése esetén a gazdálkodó csak abban az esetben jogosult a támogatásra, ha tehát takarmánytermesztési céllal történik a növények termesztése. A termeszthetõ növények listáját a kérelmezõ a KAT támogatási kérelemcsomaghoz tartozó kitöltési útmutató I. számú mellékletében találja meg.
Vissza

46. Mit jelent a párhuzamos gazdálkodás tiltása az ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogramnál?
A párhuzamos gazdálkodás tiltása azt jelenti, hogy egy gazdaságon belül ökológiai gazdálkodás és az ettõl eltérõ más gazdálkodási mód egyidejû folytatása ugyanolyan hasznosítási irány mellett nem megengedett. Tehát ha egy gazdálkodónak vagy pl. 100 ha területe, akkor azt nem teheti meg, hogy pl. 80 ha-al belép ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogramba, 20-ha-al pedig integrált szántóföldi növénytermesztési célprogramba, mivel a két célprogram ugyanazon hasznosítási irányhoz tartozik (szántóföldi).
Azonban, ha valaki be kíván lépni öko. szántóföldi célprogramba és integrált ültetvény célprogramba, akkor azt megteheti, mert más a hasznosítási irány.
Vissza

47. Hova kell benyújtania a kérelmezõnek a támogatási kérelmét?
A lakhely vagy székhely szerinti MVH megyei kirendeltséghez
Vissza

48. Néhány programnál kifejezetten elõírás, hogy talajvizsgálat megléte szükséges. Mikor kell ezt a kérelmezõnek felmutatni
Beadáskor nem kell még a támogatási kérelemhez csatolnia. Elég, ha akkor készítteti el, ha már rendelkezik támogatási kérelmet jóváhagyó határozattal.
Vissza

49. Jelzáloggal terhelt földterülettel lehet-e támogatási kérelmet benyújtani?
Lehet. Nem akadály
Vissza

50. Ha egy gazdálkodó idén belép integrált szántóföldi növénytermesztés célprogramba, akkor jövõre átléphet-e ugyanarra a parcellára vonatkozóan a szántóföld fajgazdag gyeppé alakítása (gyeptelepítés) célprogramba?
A 150/2004. (X.12.) FVM rendelet 11. § (2) alapján az adott célprogramba bevitt földterületet (parcellát) kizárólag akkor lehet másik célprogramba átvinni, ha az új célprogram szigorúbb gazdálkodási elõírásokat határoz meg és ugyanolyan hasznosítási irányhoz tartozik. Mivel a szántóföldi növénytermesztés szántóföldi hasznosítási irányt, a szántóföld fajgazdag gyeppé alakítása gyep(gazdálkodási) hasznosítási irányt kíván meg, ezért tehát nem lehet átlépni ugyanarra a parcellára vonatkozóan egyik célprogramból a másikba. De más parcellát természetesen bevihet a kérelmezõ ebbe célprogramba.
Vissza

51. A növényvédelmi elõrejelzés azt jelenti, hogy mûszert kell beszereznie a kérelmezõnek erre a célra?
Nem, semmiképpen.
Vissza

52. Beadhat-e egy kérelmezõ egy támogatási évben AKG támogatásra két támogatási kérelmet?
Egy támogatási évben egy kérelmezõ beadhat két AKG támogatási kérelmet, de csak más parcellára vonatkozóan, tehát ugyanarra a parcellára nem vonatkozhat mindkét támogatási kérelem. Ha a második kérelmében ugyanazon blokkban található a célprogramba bevinni kívánt terület, mint az elsõ kérelmében (DE más a parcella!), akkor elég egy blokktérképet igényelnie.
Vissza

53. A kérelmezõnek ültetvény és szántója is van, de csak az ültetvényt kívánja bevinni célprogramba. Akkor is be kell tartania a HGGY-t a szántó 100 %-ára?
Igen, a HGGY-t a gazdaság teljes területén be kell tartania.
Vissza

XIV. Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és –higiéniai elõírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás

54. Hogyan kell értelmezni a tartási hely fogalmat?
A támogatási rendelet alkalmazásában a tartási hely az állategészségügyi hatóság által egy telepként nyilvántartott állattartó egység, amely szarvasmarha, juh és sertés fajok esetében az ENAR adatbázisban tenyészet kóddal rendelkezik. E fajok esetében az ENAR adatbázisba bejelentett állattartó igényelheti a támogatást bejelentett tenyészete után, amennyiben az megfelel a jogosultsági feltételeknek.
Vissza

55. Mit kell tenniük azoknak az állattartóknak, akik nem rendelkeznek mûködési engedéllyel?
Amennyiben a kérelmezõnek valamilyen okból nincs meg a mûködési engedélye, írásban kérje a területileg illetékes állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzési állomás erre vonatkozó szakhatósági hozzájárulását.
Vissza

XV. Külpiaci támogatások.

56. Kn-kódot hol találja meg?
A Kn kód a vámtarifaszám elsõ 10 számjegye. Pontosabb információk a www.vam.hu honlapon találhatók
Vissza

57. Mennyi biztosítékot kell fizetnie, és hogyan?
A válasz termékpályánként eltérõ. Javasoljuk, tanulmányozzák át a EU- s támogatások, Külpiaci intézkedések menüponton belül a termékpályára vonatkozó tájékozatókat. Ott megtalálható a válasz.
Vissza

58. Mikor kapja vissza a kaució összegét?
Általában elmondható, hogy az utolsó T5-ös okmány és az exportbizonyítványokról szóló tájékoztatóban elõírt egyéb okmányok hibátlan beérkezését követõen. Javasoljuk az EU-s támogatások, Külpiaci intézkedések, Általános információk, tájékoztatók menüpontot.
Vissza

XVI. Intervenciós gabonatárolás és felvásárlás

59. Hol jelentkezhet új raktárkapacitással?
Az MVH megyei kirendeltségein.
Vissza

60. Mikor kapja meg a határozatot?
A rakrárfelajánlásnál illetve a termékfelajánlásnál egyaránt az ellenõrzés után. Utóbbinál a minõségellenõrzõ labor eredménye függvényében)
Vissza

61. Hol jelent meg a minõsített raktárak listája?
Nem jelent meg ilyen lista. Amint lesz, honlapunkon elérhetõvé tesszük
Vissza

62. Intervenciós raktárosi képesítést hol lehet szerezni?
A képzést folyató iskolák jegyzéke az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézetének honlapján található.
Vissza

63. Mikorra várható legkorábban kifizetés, ha november 1-vel azonnal megteszi felajánlását?
Legoptimálisabb esetben 2005. január közepére.
Vissza

XVII. Nemzeti támogatások

64. Beadhatja-e még pályázatát?

25/2004. (III.3.) FVM Rendelet Jogcím Beadható-e a pályázat?
121-124.§ Állatorvosi és élelmiszer-higiéniai vizsgálatok költségtámogatása benyújtható
128-130.§ A vágóbaromfi, a növendék liba és növendék kacsa nevelõ telepek állategészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása. benyújtható
131.§ Étkezési tojástermelõ baromfi állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása benyújtható
133.§ A zárt területen (vadaskert, vadfarm) nevelt, vadászható apró- és nagyvadak gyógyszeres kezelése, valamint a megfelelõ állat- egészségügyi megelõzés költségeinek részleges támogatása benyújtható
132.§ A vágósertés gyógyszeres kezelésének, valamint a megfelelõ állat-egészségügyi prevenciós költségeinek részleges támogatása benyújtható
135.§ Vetõmagtermesztés támogatása (OMMI által végzett, alkalmas minõsítésû szántóföldi és faiskolai szemlék minõsítési díjának, a hazai termesztésû, alkalmasnak minõsített vetõmag fémzárolási díjának, a szaporítóanyag certifikációs díjának, valamint az évelõ kultúrák fenntartó vizsgálati költségeinek támogatása) benyújtható
149-150.§ A haszonállat tartás állatvédelmi szabályainak megfelelõen elõállított vágósertés termelési támogatása 2004.10.11-én megjelent FVM közlemény alapján 2004.10.15 után -határozatlan ideig - nem befogadhatók.

Vissza

65. Mikor kap igazolást?
A Támogatási Kérelem beérkezésétõl számított 15 munkanapon belül (amennyiben a Támogatási Kérelem megfelel a rendeletben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek) az MVH kiállítja az Igazolást.
Vissza

66. Miért utasítottuk el, mi a teendõ ezután?
Amennyiben a kérelem hiányosan vagy hibásan kerül benyújtásra, az MVH a kérelmezõt az Indoklásban feltüntetett hiányosságok/hibák javítására szólítja fel 15 napos határidõ kitûzése mellett. Ha a hiánypótlás nem megfelelõ vagy a kitûzött határidõn túl nyújtják be a hiányzó dokumentumokat, a kérelem elutasításra kerül. Az elutasítás ellen fellebbezésre van lehetõség.
Vissza

 
Szántóföldi növénytermesztés
 
Állattenyésztés
 
Ügyintéző
 
Látogatási statisztika
Indulás: 2004-03-09
 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)