hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Szerkesztőség
Tartalommal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, esetlegesen közlésre szánt anyagait, ötleteit, kérem juttassa el hozzám!

Levél küldése

Hirdetések feladása

Megjelentetésre szánt anyagok beküldése
 

Az EU támogatáspolitikája

Az EU támogatáspolitikája

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk közeledtével egyre több szó esik azokról az uniós támogatási forrásokról, melyek a kelet-közép-európai országoknak az EU csatlakozáshoz történő felkészülését támogatják.

Az Európai Unió strukturális politikájának célja támogatással segíteni a fejlődésben elmaradott, illetve kevésbé fejlett térségek gazdasági, társadalmi problémáinak megoldását a felzárkóztatás érdekében.

A Strukturális Alapokból nyújtható források három fő célkitűzést szolgálnak. Az összes forrás mintegy 70%-a az első Célkitűzés szerint az elmaradott régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítésére kerül felhasználásra. A második Célkitűzés a komoly szerkezeti problémákkal terhelt szűkebb területekre terjed ki (pl. hanyatló vidéki területek). A harmadik Célkitűzés területi kötöttség nélkül a modernizációt, gazdasági és szociális fejlődést kívánja elősegíteni az oktatás, a szakképzés és a foglalkoztatás fejlesztésével.

A Strukturális Alapokhoz tartozik az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap orientációs része, az Európai Szociális Alap és a Halászati Orientációs Pénzügyi Keret. A Strukturális Alapok hétéves költségvetés alapján működnek.

Az 1999 március 24-25-i berlini csúcson a 2000-2006-os időszak előirányzott költségvetés és a Bizottság által megjelentetett Agenda 2000 című dokumentum elfogadásával az Európai Unió a 2000. évtől kezdődően három előcsatlakozási alappal támogatja a társult, közép-kelet európai országok felkészülését az Unióhoz való csatlakozásra, illetve a Strukturális Alapok, valamint a Kohéziós Alap fogadására.

Az 1990-ben indult Phare program továbbra is az intézményfejlesztés fő eszköze, kibővült azonban a gazdasági és szociális kohézió megteremtését célzó területfejlesztési projektek támogatásával. Új eszközként jelent meg a környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztését támogató ISPA (Magyarország csak a csatlakozás időpontjáig veheti igénybe, utána szerepét a Kohéziós Alap veszi át) és a mezőgazdaságot és vidékfejlesztést szolgáló SAPARD. A SAPARD az a speciális csatlakozási program, ami a fenntartható mezőgazdaság- és vidékfejlesztés számára ad segítséget.

A Phare program az 1989-es Párizsi Csúcsértekezletet követően került bevezetésre. A Phare által nyújtott segélyek nem kölcsön formát, hanem támogatás jelleget öltenek. A program indulását követő első néhány évben minden ágazat külön-külön jutott támogatáshoz. Az első évben összesen 100 millió ECU éves kerettel rendelkezett Magyarország. A támogatás nagy része, a kezdeti szakaszban, technikai segítségnyújtásban valósult meg, mely tanácsadást és szakértők biztosítását jelentette. Ezek mellett a gazdaságfejlesztés és a privatizációhoz kapcsolódó szerkezetátalakítás kapott még nagy szerepet. Támogatásban részesült a piacgazdaságra való áttéréshez szükséges intézményfejlesztés, a szabályozás korszerűsítése és bővültek a mezőgazdasági termelők hitelforrásainak keretei.

A 2000-es Phare program keretében 65 millió euró került elosztásra, amely még kiegészült 9,8 millió euróval a 2000-es tartalékból. Ebben az évben a politikai, mezőgazdasági, környezeti, szociális ügyek és határ menti együttműködések kerültek a program prioritásai közé. A 2001-es Phare program keretében nemzeti szinten 89,9 millió euró került kiosztásra. A közösségi joganyag bevezetése, a törvények alkalmazása, a határok felügyelete, foglalkoztatottság és szociális biztonság valamint a strukturális alapok fogadására való felkészítés mind a program elsődleges céljai között szerepeltek.

2002-ben az ország a Phare nemzeti programja keretében 87 millió euró támogatásban részesült, a kiegészítő intézményfejlesztési támogatások összege pedig 24,7 millió euró volt. Ezeken kívül még a határ menti együttműködések megvalósítását támogatta a program 19 millió euróval.

Az ezredforduló változást hozott a PHARE programok jellegében. A Phare céljai között fontos szerepet tölt be a strukturális alapok fogadására, és azok hatékony felhasználására való felkészítés.

Négy szerződéstípus létezik:

  1. Szolgáltatási (pl. technikai támogatás, know-how-ra vonatkozó),
  2. Beszállítói szerződés: berendezések és anyagok,
  3. Munkaszerződés: infrastruktúra és egyéb mérnöki munkák,
  4. Vissza nem térítendő támogatások: közvetlen, nem kereskedelmi jellegű kifizetés.

A Phare program szereplői a Nemzeti Segélykoordinátor, a Nemzeti Engedélyező Megbízott, a Nemzeti Alap, az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja és a végső kedvezményezettek. A Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység az adminisztratív és pénzügyi bonyolítás speciális szerve.

Az ISPA keretén belül megvalósuló környezetvédelmi programoknál azok a projektek kapnak prioritást, amelyek a legtöbb ember számára biztosítanak előnyöket, pl. városi, a víz- levegő- szennyvíz- és vízgazdálkodással összefüggő programok.

Az ISPA keretében a Közösség által nyújtott segítség vissza nem térítendő közvetlen segítségnyújtás, visszatérítendő segítségnyújtás vagy egyéb formájú segítségnyújtás formájában történhet. A támogatás mértéke az állami vagy azzal egyenértékű kiadások 75%-áig terjedhet. A társfinanszírozás központi költségvetésből, önkormányzati forrásból, önkormányzatok által elérhető támogatásokból és hitelből biztosítható. Az önkormányzati hozzájárulás kötelező mértéke Magyarországon a támogatható költségek 10%-a.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az Európai Bizottság elsősorban a nagy létszámú, gazdaságos ISPA pályázatokat preferálja, ami a hulladékgazdálkodási projektek esetén nagy regionális beruházásokat jelent, ezzel ellentétben a szennyvizes projekteknél a nagyvárosok beruházásai élveznek elsőbbséget.

A projektek előkészítéséért és végrehajtásáért a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi Támogatások Főosztálya , mint ISPA Végrehajtó Szervezet a felelős. A projektjavaslatokat, koncepciókat a főosztály részére kell eljuttatni.

Az ISPA program indulása óta Magyarország részére az Európai Bizottság eddig 16 projekt (7 hulladékgazdálkodási és 4 szennyvízkezelési projekt, továbbá 5 technikai segítségnyújtás) támogatását hagyta jóvá. Ennek hatásaként a 16 projekt a 2000. és a 2001. évi 44 millió/év teljes lekötését, és a 2002 - 2006 közötti időszak évi 44 millió euró/év részleges lekötését eredményezte.

Magyarország EU csatlakozását követően lehetőség nyílik arra, hogy a korábban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi Támogatások Főosztályára benyújtott infrastrukturális pályázatok a Kohéziós Alap és a Strukturális Alapok forrásaiból kerüljenek finanszírozásra. A Kohéziós Alap esetében a támogatható projektek minimális összköltségének el kell érniük a 10 millió eurót, a strukturális alapokból azonban a kisebb, regionális szemléletű projektek is finanszírozhatóak.

Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala felelőssége koordinálni, hogy az EU-támogatások a magyar fejlesztési igényeknek megfelelően kerüljenek felhasználásra. Hatás- és feladatköre kapcsolódik egyrészt az Európai Unió előcsatlakozási eszközeihez, másrészt az EU Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap fogadásához.

A mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést szolgáló SAPARD program célja, hogy támogatást nyújtson a régiókban megvalósuló mezőgazdasági, élelmiszeripari és élelmiszerminőségi, továbbá turisztikai projektekhez, elsősorban magánvállalkozók és kistermelők részére.

A program célja kettős. Az egyik a közösségi jogszabályok átvételének segítése, különös tekintettel az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) finanszírozott agrárstruktúra- és vidékfejlesztési intézkedésekre. A másik cél egy fenntartható, versenyképes agrárgazdaság kialakításához, és a vidék életképességének növeléséhez szükséges támogatások biztosítása.

A magyar SAPARD terv általános stratégiája három nagy prioritásra épül. Az agrárgazdaság versenyképességének növelése, a környezetvédelem szempontjainak előtérbe helyezése és a vidéki térségek adaptációs képességének elősegítése. Ezeken kívül fontos cél a tagjelölt országok felkészítése a Strukturális Alapok fogadására, melyek támogatásait a taggá válást követően lehet igénybe venni.

Az Európai Unió 520 millió euró keretet határozott meg a SAPARD programra, a csatlakozni kívánó 10 ország részére, éves szinten. Ebből Magyarország évi 10 milliárd forintnak (38 054 ezer eurónak) megfelelő összeggel rendelkezhet. A forrás elosztásakor a következő szempontokat vették figyelembe: az egy főre eső bruttó hazai összterméket vásárlóerőben kifejezve, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számát, a mezőgazdaságilag hasznosított terület nagyságát, és a területi sajátosságokat.

A SAPARD esetében a társfinanszírozás maximálisan az országos/regionális, vagy helyi költségvetés 75 %-a lehet. Ha valaki megkapja a SAPARD támogatást, az a megvalósítani kívánt tevékenységre egyéb vissza nem térítendő állami támogatást nem vehet igénybe. A Közösségi támogatások hátránya az, hogy a támogatásokat csak utólag folyósítják. Nemzeti forrásból kell kifizetni a teljes támogatást, és csak kb. 2 hónap elteltével kerül sor a visszatérítésre.

A SAPARD végrehajtási utasítása csak 1999. december 22-én született meg. A végrehajtási módszerek többnyire a tagországok számára az EU vidékfejlesztési rendeletében foglaltakat követik.

A csatlakozást előkészítő intézkedések közösségi támogatásával kapcsolatos Illetékes Hatóság feladatait a Nemzeti Alap látja el. Az Irányító Hatóság a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM). Ez a minisztérium a felelős az intézkedések tartalmáért is, valamint a pályázatok kiírásáért és a pályázatok elbírálásának eredményeként meghozott döntésekért. A teljes SAPARD program menedzselését a minisztérium Európai Integrációs Főosztályán belül létrehozott SAPARD Titkárság végzi. A SAPARD Ügynökség is a minisztérium felügyelete alatt áll. A Földművelésügyi Hivatalok Főosztály alá tartoznak a megyei hivatalok, a Vidékfejlesztési Programok Főosztálya alá pedig a Regionális Irodák, amelyek elvégzik a pályázatok döntésre való előkészítését, elbírálását, és a helyszíni ellenőrzést. Ezeknek a területi szerveknek a felügyeletét az FVM látja el. A főosztályokkal együtt ezek a szervezetek alkotják a SAPARD Ügynökség végrehajtó részlegét.

A SAPARD Ügynökséget az Állami Számvevőszék (ÁSZ) hitelesítette, melyről a Bizottságot értesíteni kellett. A Nemzeti Alap fogadja Brüsszelből a SAPARD segélyt - hasonlóan a többi előcsatlakozási támogatáshoz, a Phare-hoz és az ISPA-hoz. A Nemzeti Engedélyező (National Authorizing Officer, NAO) látja el a Nemzeti Alap felügyeletét, amely a pénzügyminisztériumhoz tartozó Magyar Államkincstárnál van elhelyezve.

 
Szántóföldi növénytermesztés
 
Állattenyésztés
 
Ügyintéző
 
Látogatási statisztika
Indulás: 2004-03-09
 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)